Cào da Serra de Aires

Een middelgrote hond met een tamelijk lang lichaam, buitengewoon schrander en zeer levendig, met opvallende geschiktheid en aanpassings-vermogen voor het buitenleven. Deze hond is zeer toegewijd aan de herder en de hem toevertrouwde kudde, hij is wantrouwend tegenover vreemden en een goede waakhond 's nachts.

E-mail verzonden